adaletsizlik

Geç kalan adalet,
adaletsizliktir.
W. Savage Landor

Bir cevap yazın